ใบสมัครงาน

นี่เป็นข้อมูลของเราเท่านั้น แต่ในฐานะสถานที่ทำงานที่ได้รับการรับรอง SHA+ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานที่ทำงานด้วย
This is for our information only. But as a SHA+ Accredited workplace we need to take this into consideration for place of work.
บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณ ประสบการณ์ของคุณ และเหตุผลที่คุณต้องการร่วมงานกับเรา
Tell us a little about yourself, your experience and why you want to work with us.